Kurser & Workshops

Forside_onlinekursus.png
 
 

De fleste børnefamilier har en presset hverdag med mange aktiviteter og gøremål. Tiden og overskuddet til at tage hånd om de mange situationer, hvor børnene prøver grænser af og trykker på vores ømme punkter, er begrænset. Derfor bliver det nemme valg ofte at undvige konflikter og kampe. Men børnene betaler prisen. Børn har brug for tydelige voksne for at kunne navigere i en hverdag med mange indtryk og krav. At være tydelig handler ikke kun om at kunne sige nej til et stykke legetøj eller en bolle hos bageren, der frister. Det handler i høj grad også om at kunne skabe en struktur og nogle faste rutiner for hverdagen, som barnet kan støtte sig op af. 

Forudsætningen for at lykkes med denne helt grundlæggende opgave i forældreskabet er, at man er bevidst om, hvilke værdier der er vigtige i familien og hvad man gerne vil give videre til sine børn.  

 

Det, du vil lære på kurset, er:

•       At blive bevidst om dine personlige værdier - det der betyder mest for dig som person og forælder. Kun på den måde kan du blive tydelig og lære at sætte grænser.


•       At blive tydelig i din måde at tale til dit barn på og involvere dem i beslutninger - samtidig med at du bevarer din autoritet og tager styringen


•       At skabe klare og forudsigelige hverdagsrutiner, der giver ro og overskud til dig og dit barn


•       At blive bedre til at lytte og forstå dit barn.

 

Kurset består af i alt 7 lektioner med tilhørende opgaver, som hjælper dig med at omsætte kurset til praktiske eksempler og redskaber, du kan bruge i din hverdag.

 

Link: https://minevennerdkonlinefamilieskole.simplero.com/laer-at-blive-en-tydelig-foraelder